Wat is Chiro?

Wat is Chiro?

Chiro? Wat is dat voor een beest?

De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en België. Ze bestaat uit een kleine duizend groepen en een regionale en Vlaamse structuur die die groepen ondersteunt.

Met alle groepen samen bouwen we aan één jeugdbeweging: Chiro.

De Chirogroepen brengen kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen, zonder onderscheid. Via spel laten we hen ervaringen opdoen, leren we hen samenleven en bieden we hen een kijk op zichzelf en op de wereld.

Chiro, meer nog dan spel!

De Chiro is meer dan de wekelijkse zondagnamiddag, meer nog dan spel. Chiro is ravotten, spelen, buiten zijn… Chiro is elke week weer een dolle activiteit, van denderende pleinspelen en grootse groepsspelen, over zompige beektochten en verrassende zoektochten, naar luidkeelse zangstondes en creatieve expressies. Er mag dat ietsje meer dan thuis en veel meer dan op school! Vuil zijn is geen schande en elkaar schilderen kan ook eens “leuk” zijn in plaats van “stout”! Samen met je vriendjes kan je je helemaal uitleven! Chiro is ook jaarlijks een spelendag, een supertof weekend en een 10-daags dolgedraaid kamp!

Voor ons is het een manier van leven, een leerschool voor het leven. 

De chirodroom

buurt weerspiegelen

Vertrekkende vanuit de leefwereld van kinderen en jongeren streven we met hen naar een Chirodroom: een wereld waarin de Chirowaarden graag zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid centraal staan. We werken hiervoor met onze Chiromethoden (de participatieve, de gemeenschapsgerichte en de intuïtieve methode).

Chiro is geen eiland, maar is betrokken zijn in de brede gemeenschap. We zetten jongeren aan om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. We vormen hen tot geëngageerde en kritische wereldburgers.  

We komen op voor een rechtvaardige samenleving waar aan iedereen eerlijke kansen worden geboden. Zolang dit niet kan en er mensen uitgesloten worden, komen we als Chiro op voor diegenen die uit de boot dreigen te vallen.

Zinvol werken met jongeren doorheen spel en plezier

muurtje

Speels en participatief zoeken wij samen met kinderen en jongeren hoe het anders kan. Hiervoor hebben we geen gewichtige woorden nodig, we beleven het elke week in de ontelbare kleine details die van een gewone spelnamiddag een echte Chiroactiviteit maken. Liever dan erover te praten, laten we kinderen en jongeren ervaren wat Chiro betekent. We geven hun intuïtie een belangrijke plaats.

Chiro: individuën die werken aan een groep

chiro is2

Ieder kind en elke jongere heeft eigen mogelijkheden, eigen sterke en zwakke kanten. We vinden het belangrijk dat iedereen die mogelijkheden kan benutten. Sterker nog: we spreken kinderen en jongeren net op die mogelijkheden aan. We zorgen ervoor dat iedereen mee verantwoordelijkheid opneemt voor het samenleven. Een Chirogroep wordt zo meer dan de optelsom van de verschillende afdelingen en de leidingsploeg. Chirogroepen vormen een gemeenschap waar klein en groot hun plaats in kunnen vinden. We werken meestal leeftijdsgericht, maar kiezen uitdrukkelijk voor groepsmomenten waar we verantwoordelijkheid dragen ten opzichte van elkaar.

De kers op de taart: een zomer, een bivak, een levensstijl

Vol spanning naar de zomervakantie toeleven, het geldt ongetwijfeld voor iedereen, en zeker voor de Chirogroepen. In de zomer organiseren ze een bivak, hét hoogtepunt van het werkjaar. Het bivak vraagt een intense voorbereiding van de leidingsploeg en de verschillende afdelingen. Er wordt samen geleefd, gewerkt, gelachen, gebabbeld, op- en afgebouwd, ruzie gemaakt en ook weer bijgelegd. Chirogroepen vormen op bivak echte minimaatschappijtjes. Ze bouwen in samenspraak en met respect voor de omgeving aan hun Chirodroom.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van chiro-nationaal.